بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

اسب ترکمن چرگلاني

نوع دیگری از اسب های ترکمن به نام جرگلانی در منطقه ی جرگلان و روستاهای مجاور واقع در بجنورد تا نواحی شمال شرقی استان خراسان در نزدیکی نوار مرزی ایران-ترکمنستان یافت می شود. از آنجا که سالیان متمادی از این اسبها در بارکشی، حمل و نقل، گاری کشی، کار در زمین های کشاورزی و مسیرهای صعب العبور استفاده می شده بنابراین در اصلاح نژاد این اسبها بیشتر عوامل و معیارهای قدرتی و اطاعت پذیری مد نظر بوده است. به همین دلیل امروزه اسب هایی در منطقه یافت می شوند که از نظر اندام تنومند و نسبتا سنگین و زمخت می باشند در حالیکه خیلی مطیع و سر به راه هستند. این اسبها چابکی و سرعت اسب های ترکمن را ندارند ولی در عوض بسیار تنومند و مطیع هستند بنابراین برای استفاده در رشته های پرش همانند اسب های پرشی موفق کارایی دارند.