بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

زین و دهنه کردن

ترتیب قرار دادن زین و یراق بر روی اسب می تواند متفاوت باشد، اما در هر حال مچ بندها از هر مدلی که باشند باید قبل از همه لوازم و درست زمانی که می خواهید دست و پای حیوان را از لحاظ سلامت(حرارت مازاد و یا زخم)برسی کنید، بر روی دست پای حیوان قرار گیرند.

با این کار  به غیر از زمان تیمار که یک بار تمام بدن حیوان ، از جمله دست پاها چک می شود ، یک بار نیز زمان زین و دهنه کردن ، دست و پا های حیوان با دقت برسی خواهند شد.سوارکاران هنوز با هم به توافق نرسیده اند که آیا نخست اسب باید زین شود یا دهنه، چرا که بسیاری از آنها دوست دارند اول اسب را دهنه کنندتا کنترل کافی را بر روی اسب داشته باشند، لذا لازم است کله گیر سر آخور را از سر حیوان باز شود.در حالی که بعضی دیگر معتقدند اگر بلافاصله بعد از برداشتن  جل گرم از روی بدن اسب زین را روی آن قرار دهند، آنگاه عضلات زیر زین گرم مانده و دیگر صدمه نمی بیند.در روزهای سرد در تمام مدت زین و دهنه کردن، جل نباید از روی بدن اسب برداشته شود و بلافاصله بعد از زین کردن هم از روی زین بر روی اسب کشیده شود تا اسب در فاصله بین زین گذاری و سواری سرما نخورد.

سوار شدن

اکنون زمان آن رسیده که چگونگی سوار شدن صحیح بر اسب از زمین را فرا بگیرید. بطور کلی برای اینکه فشار کمتری در هنگام سوار شدن به اسب وارد شود بهتر است از یک سکو  و یا از یک نفر به عنوان کمک استفاده شود.استفاده از سکو یا از یک نفر تا حدودی امن از سوار شدن از روی زمین است چرا که حوادث زیادی به هنگام سوار شدن  از زمین اتفاق افتاده است.اگر شما از روی زمین سوار شوید ، بهترین حالت این است که یک نفر در قسمت خارج اسب ایستاده و با نگه داشتن زین بخشی از فشار وزن شما ا بر اسب خنثی می کند که این کار موجب کاهش میزان کشش و یا نیروی پیچشی بر ستون فقرات اسب می گردد.

 

 طرز راه بردن اسبی که زین و دهنه شده است

به هنگام راه بردن اسبی که زین و دهنه شده، در سمت درونی آن قرار بگیرید و دستجلوها را از بالای سر اسب پایین بیاورید.رکاب ها باید طوری که تاب نخورند جمع شوند تا مرتبا  به پهلوهای اسب نخورند.دنباله دستجلو و شلاق را در دست چپ بگیرید.نوک تعلیمی یا شلاق را به طرف عقب نگه دارید تا بتوانید هر وقت که اسب از جلو رفتن امتناع کرد با اشاره یا ضربه کوچکی به پشت تنگ وادارش کنید به مسیر خود ادامه دهدوهر وقت اسبی را راه می برید از کلاه سواری استفاده کنید.

 

تنظیم زین و برگ

بعد از یادگیری زین و دهنه کردن و سوار شدن بر اسب ، یکی دو تنظیم جزیی است که باید همواره انجام گیرد.اولین قدم، سفت کردن تنگ است.اگرچه قبل ار سوار شدن نیز آن را سفت می کنیم، اما چون وزن شما  زین را بر پشت اسب هل می دهد و همچنین خیلی از اسب ها عادت دارند قبل از قرار گرفتن سوارکار بر پشت شان شکم خود را در هنگام سفت کردن تنگ باد کنند، لذا لازم است پس از سوار شدن نیز آن را سفت نمایید.

بعد از سفت کردن تنگ، نوبت به تنظیم رکاب ها می رسد که فقط بر روی اسب می توان آنها را دقیق اندازه کرد و همچنین گاهی لازم است برای کار زمینی و یا پرش در بین سواری در حالی که بر روی اسب هستید، رکاب ها را بلند و کوتاه نمایید.

 

پیاده شدن از اسب

هرگز سعی نکنید که با تقلید  از کابوی ها و سرخپوستان در فیلم های کابوئی پایتان را از روی کله اسب  پرت کرده و پیاده شوید چون اگر در همین موقع اسب سرش را ناگهان به طرف بالا بیاورید یا به اصطلاح کله بکشد شما به سمت عقب پرت می شود یا بدتر از آن اگر حیوان از این کار یکه  بخورد و  از جا بپرد یا روی دو پا بلند شود در هر حالت می تواند برای شما نتایج اسفباری به بار آورد.

اول هر دو پا را از رکاب خارج کنید و پس  از آن که کامل به طرف جلو خم شدید،پای راستتان را از پشت سرتان بالا آورده و از روی گردن اسب به طرف زمین بیاورید.شاید لازم به ذکر باشد که همیشه سعی کنید زمینی را که قصد فرود روی آن را دارید قبل از اقدام به پیاده شدن نگاه کنید تا مطمئن و عاری از هر گونه مانع باشد.