بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

طرز نشستن روی زین اسب

رمز یک سواری خوب و موفقیت آمیز همان نشستن صحیح و استوار بر روی زین است.از طریق همین نشست و نیز پاها،دست ها و صدا است که شما با اسبی که بر آن سوارید ارتباط برقرار می کنید-در واقع شما با شش عامل(نشست درست،دو پا،دو دست و صدا)با اسبتان ارتباط برقرار می کنید که گاهی ممکن است لازم شود با هرکدام از این عوامل در آن واحد دستورات مختلفی را به اسب بدهید.

برای انجام این کار شما باید محکم و استوار در وسط زین نشسته باشید در حالی که دست ها و پاهایتان آزاد و رها باشند تا بتوانند مستقلا به اسب دستور دهند یا با آن ارتباط برقرار کنندو این تنها در صورتی ممکن است که شما بتوانید به وسیله دست ها و پاهایتان(به طور مستقل از یکدیگر)از اسب بخواهید حرکات ما هرانه و لذت بخشی را که می تواند به شما ارائه دهد اجرا کند.در شرایط مطلوب، هر سوارکار مبتدی می تواند نشستن درست را با سواری در لنژ بیاموزد و تمرین کند.برای شروع،شما می توانید با نگهداشتن جلوی زین یا نوار گردنی تعادلتان را حفظ کنید.به تدریج که بدن وعضلات شما به حرکات اسب عادت کرد، حفظ تعادل بر روی اسب آسان تر می شود.پس هدف اصلی این است که بتوانیم محکم و استوار و در عین حال با آرامش، تعادل خودمان را روی اسب حفظ کنیم،بدون آنکه برای چنین تعادلی نیار به دست ها و پاهایتان داشته باشیم.برای رسیدن به چنین حالتی تمریناتی وجود دارد که شما بدون استفاده از رکاب و دستجلو انجام دهید و از طریق این تمرینات یاد می گیرید بدون نیاز به دست ها و پاهایتان کاملا روی زین تعادل داشته باشید.

سواری در لنژ ممکن است کسل کننده و وقت کش به نظر برسد خصوصا برای سوارکار علاقه مند و عجول که می خواهد هر چه سریع تر به سواری هیجان انگیزتر و لذت بخش تر برسد.ولی اگر حقیقتا می خواهد در هنر زیبا و فرح بخش سوارکاری استاد شوید هرگز سواری در لنژ را دست کم نگیرید.چه بسا بعدها که رفته رفته به مراحل بعدی سواری می رسید دریابید زمانی که در سواری لنژ صرف شده نه تنها اتلاف وقت نبوده بلکه به شما کمک کرده است نسبت به رموز و ریزه کاری های پنهان این هنر حساس و هوشیار شوید.به یاد داشته باشیدکلید موفقیت در سوارکاری صبر و بردباریست.