بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

جذب حرکت و هماهنگی با اسب

بسیاری از سوارکاران برای پیروی از حرکت اسب اعضا بدن خود را بسیار سفت کرده و حرکاتی غیر ضروری  انجام می دهند . این امر موجب می شود تصویر زنده ای از نا هماهنگی مطلق سوار و اسب به وجود آید.در این حالت اسب با یک ضرباهنگ حرکت می کند و سوار با ضرباهنگی دیگر.این عدم همانگی، علاوه بر مشکلات دیگر،برای سوار هم بسیار ناراحت و خسته کننده خواهد بود.

بازو و کلا دست سوار است که از حرکت سرو گردن اسب تعبیت می کند و این فقط وقتی مقدور است که آرنج ها نرم و آرام و شانه ها بی حرکت باشند.اگر نشیمن شما به زین چسبیده و شانه ها و سرو گردن ثابت باشند،تنها قسمتی که می تواند آزادانه حرکت کند ناحیه ای است بین باسن و قفسه سینه: نتیجتا باسن و شکم با حرکت  اسب به جلو و عقب می روند و این امر فقط در صورتی میسر است که باسن و شکم سوار نرم و شل باشد.همیشه به خاطر داشته باشید این اسب است که بدن شما را به حرکت در می آورد و بنابر این بدن شما باید آنچنان آرام و نرم باشد که با حرکت اسب به حرکت درآید و شما نباید هیچگونه حرکت اضافی در بدن خود ایجاد نمایید زیرا این فقط به واسط یک بدن خشک است که از ترس افتادن اینگونه عمل می کند.

قدم:

قدم به عنوان یک حرکت چهار زمانه مطرح می شود زیرا اسب هر یک از دست و پاهای خود را جداگانه از زمین برمی دارد و اگر شما به صدای ضربه های پای او گوش کنید، صدای چهار ضربه را خواهید شنید.

پای خارج(راست)-دست خارج(راست)-پای داخل(چپ)-دست داخل(چپ).گام های اسب باید با اندازه های مساوی باشد و هدف دار و پر انرژی به نظر برسد.اگر شما اسبی را در حال قدم رفتن ببینید،ملاحظه خواهید کرد تمام بدون او در حرکت است.این حرکت از قسمت خلفی حیوان شروع شده، به پشت و شانه ها و سپس به گردن می رسد.اسب باید نرم، ورزشی و قدرتمند به نظر برسد و اگر چه قدم آرام ترین آهنگ حرکتی اسب است،ولی اسب در همین قدم گردنش را با بیشترین زوایا به کار می گیرد،لذا شما باید مواظب باشید ساعدهای تان شما کاملا از حرکات اسب تبعیت کنند،چون اگر دست و ساعد شما حرکتی ناهماهنگ با حرکت اسب داشته باشد،حرکت اسب محدود خواهد شد.

در قدم، قسمت بالا تنه سوارکار همراه با حرکات قسمت خلفی اسب به جلو و عقب حرکت می کند.توجه کنید آرنج سوار با دستجلو تا دهنه اسب همه در امتداد یک خط مستقیم قرار دارند.همین طور که اسب حرکت می کند سوار اجازه می دهد که ارتباطی نرم و آرام اما دائمی با حرکات سر و گردن اسب بر قرار شود.