بنام خداوند بخشنده مهربان - سوگند به اسبان دونده ای که نفسشان به شماره می افتد و سوگند به اسب هايي که در صحنه ی کارزار بر اثر برخورد سم هايشان با سنگ ها ،آتش می افروزند . سپس سپيده دمان بر دشمنان حمله آورده و آن ها را در ميان گرد و غباری که بر اثر سم هايشان برانگيخته اند ،به محاصره می گيرند . (عاديات 1-5)

 

دستها

هرگز فراموش نکنید که دست های شما مستقیما از طریق دستجلوها به قطعه بزرگی که در میان دندان های اسب قرار دارد متصل است.دهان اسب هم درست مانند دهان خود شما نرم و حساس است،پس هرگز نگذارید دستهایتان با خشونت و حرکات نادرست به دهان حیوان آسیب برسانند.یکی از مهم ترین چیز هایی که لازم است همواره درک کنید و به خاطر داشته باشید این است که دست شما در واقع در دهان اسب است و حرکات دست شما یعنی حرکات آن فلز بزرگ در میان دندانهای اسب.پس اگرچه برای برقراری یک خط ارتباطی با اسب ، حفظ یک تماس ملایم و مداوم ضروری است ولی این تماس باید همواره انعطاف پذیر باشد.دست های شما باید با حرکات سر و گردن اسب به صورت همزمان حرکت کنند.به عبارتی دیگر، مثل این است که شما دارید مودبانه با شخص دیگری دست می دهید که در این دست دادن فشار و حرکت به طور متقابل تنظیم می شود .همان گونه که اگر شما دست شخصی را به هنگام دست دادن سخت بفشارید و شدیدا تکان دهید مودبانه نخواهد بود همان طور هم اگر شما به دستجلوها چنگ انداخته آنها را شدیدا تکان دهید یا آن را سفت بکشید منصفانه نخواهد بود.یک مثل قدیمی اسپانیایی می گوید:با دستجلوهای ابریشمی سواری کن. این امر تنها در صورتی انجام  پذیر است که کل بازو، از شانه گرفته تا آرنج  و از آرنج تا دست، نرم و شل و راحت باشد یعنی با حرکت سر اسب آرنج ها به آرامی و نرمی باز شوند تا اجازه دهند دست ها به طرف جلو حرکت کنند.

موضع دقیق دست ها یا فاصله آنها نسبت به جدوگاه به موقعیت سر اسب بستگی دارد.همواره باید یک خط مستقیم از آرنج به مچ و سپس در امتداد دستجلو به فلز دهنه رفته و آنها را در یک امتداد نگه دارد. به این ترتیب  اگر اسب سرش را خیلی پایین گرفته باشد، دست باید روی جدوگاه جلوتر برده شود تا آن که آن خط مستقیم  حفظ شود.اگر اسبی سوار هستید که تعلیم دیده و دارای تعلیمات عالیه است و سر و گردنش را خیلی بالا نگه می دارد، دست های شما باید چند سانتی متر از جدوگاه بالاتر نگه داشته شوند.

قاعده کلی و فراموش نشدنی این است که خط مستقیمی  که آرنج،مچ،دستجلو و دهان اسب را در یک امتداد نگه می دارد همواره حفظ شود.